Praktijkonderwijs

Het ProNovaCollege is een school voor praktijkonderwijs.
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Ons onderwijsaanbod richt zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onze leerlingen leren in vijf schooljaren via stages, praktijk- en theorievakken zelfstandig en evenwichtig te functioneren in de maatschappij. Wij begeleiden onze leerlingen naar een vorm van betaald werk. Leerlingen kunnen bij ons een praktijkschooldiploma óf een mbo-1-diploma halen. 

 

Volg ons op Instagram of Facebook

ProNova