Praktijkonderwijs

Het ProNovaCollege is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Ons onderwijsaanbod richt zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onze leerlingen leren in vijf schooljaren via stages, praktijk- en theorievakken om zelfstandig en evenwichtig te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij begeleiden onze leerlingen naar een vorm van betaald werk óf ze behalen bij ons hun mbo-1-diploma.

ProNova