aanmelden en plaatsen

 

Om te kunnen worden toegelaten tot het ProNovaCollege moet uw kind aan de volgende criteria voldoen:

  • Een IQ hebben tussen de 60 en 80
  • Minimaal twee leerachterstanden van tenminste 50% hebben op de volgende gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenen

Onze school regelt, wanneer uw kind aan deze criteria voldoet, de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs. Deze verklaring is wettelijk verplicht en wordt afgegeven door het Steunpunt Onderwijs van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.

In de maand maart vinden de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar plaats. Na de inschrijving wordt uw kind besproken in de plaatsingscommissie. Als de commissie positief adviseert, wordt uw kind toegelaten tot onze school. Nog voor aanvang van het schooljaar is er voor alle (nieuwe) leerlingen een kennismakingsochtend.

Een tweede instroommoment is direct na de kerstvakantie. Uiteraard proberen we voor praktijkschoolleerlingen die tussendoor naar onze regio verhuizen zo snel mogelijk een plek op onze school te vinden.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken om uw kind in te schrijven? Neemt u dan contact op met Anneke Bastiaans, ondersteuningscoördinator (maandag/dinsdag/woensdag).

Download hier het aanmeldformulier.