Schoolafspraken

Als een leerling zich inschrijft op het ProNovaCollege worden onze schoolafspraken doorgenomen en ondertekend.

We verwachten natuurlijk dat elke leerling zich houdt aan de afspraken die gelden op onze school: