Spelregels

Als een leerling zich inschrijft op het ProNovaCollege worden de schoolregels doorgenomen.
Deze regels worden door de leerling en de ouders ondertekend en in het dossier gedaan.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Hoewel één van de schoolregels is dat er niet wordt gepest, merken we dat dit helaas soms toch gebeurt. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit onze school. In dit protocol staan de stappen beschreven die wij zetten in het geval van pesten.  

ProNova
Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de directie het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Wij volgen hiervoor de stappen van ons protocol schorsen en verwijderen.