Spelregels

Als een leerling zich inschrijft op het ProNovaCollege worden de schoolregels doorgenomen.
Deze regels worden door de leerling en de ouders ondertekend en in het dossier gedaan.

ProNova
Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de directie het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Wij volgen hiervoor de stappen van ons protocol schorsen en verwijderen.