ons onderwijs

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling op school en het contact met thuis en verzorgt ook alle theorielessen (zoals Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap, Engels en sociaal-emotionele vorming). Onze vakdocenten geven de praktijklessen:

 • Koken
 • Techniek
 • Handvaardigheid
 • Drama
 • Muziek
 • Gymnastiek
 • Praktisch werken

Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen zich door middel van stages steeds meer oriënteren op beroepssectoren. In leerjaar 5 heeft de leerling een van de volgende sectoren gekozen:

 • Verkoop & retail
 • Dienstverlening & zorg
 • Horeca
 • Techniek
 • Logistiek
ProNova