Informatie / Corona-nieuws

corona

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Op 31 maart 2020 heeft de regering besloten dat vanwege het coronavirus alle scholen, dus ook het ProNovaCollege, tot en met 28 april gesloten zullen blijven.

De komende weken zullen wij 'onderwijs op afstand' voortzetten. Alle leerlingen hebben contact met hun eigen mentor en krijgen huiswerk aangeboden. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 

 

Voor overige vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar k.vanos@pronovacollege.nl

 

 

Contact

Ouders/verzorgers zijn voor ons belangrijke partners. Mentoren hebben daarom regelmatig contact met u. Wij vinden het fijn als u bij belangrijke zaken die spelen in de thuissituatie telefonisch of per mail contact zoekt met de mentor, zorgcoördinator of teamleider van het leerjaar van uw kind.  

 

Ziek melden en afwezigheid

  • Als uw kind ziek is, bent u als ouder/verzorger verplicht om tussen 7.30 en 8.30 uur naar de receptie van school te bellen (010 - 4715052) om dit door te geven.  
  • Een bezoek aan een arts, tandarts of een instantie moet bij voorkeur buiten schooltijd plaatsvinden. Mocht dit echt niet lukken, dan moet u deze afspraak ruim op tijd doorgeven aan de receptie.  
  • Als u uw kind niet (of te laat) ziek of afwezig wordt gemeld, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. We zijn verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar en bij DUO.
ProNova

Verlof aanvragen

In zeer speciale situaties kunt u vrij vragen bij de directie van de school. U moet dan tenminste drie dagen van tevoren een verlofbrief invullen. De (adjunct-)directeur beoordeelt dan of de aanvraag gehonoreerd wordt. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

 

Medezeggenschapsraad

Wilt u samen met een vertegenwoordiging van het personeel meedenken over het beleid van de school, dan kunt u zitting nemen in de MR. Enthousiaste ouders nodigen wij hier graag voor uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Elbersen (k.elbersen@pronovacollege.nl).