Informatie / Corona-nieuws

corona

Op dinsdag 2 juni gaat het ProNovaCollege weer open voor onze leerlingen. Dit is iets waar wij als team enorm naar uitkijken!
Momenteel zijn wij druk bezig met alle voorbereidingen om de leerlingen op een veilige manier deel te laten nemen aan ons onderwijsprogramma.
In een brief aan alle ouders/verzorgers en de schoolpraat-app staan alle maatregelen die wij hebben genomen. 

 

Contact

Ouders/verzorgers zijn voor ons belangrijke partners. Mentoren hebben daarom regelmatig contact met u. Wij vinden het fijn als u bij belangrijke zaken die spelen in de thuissituatie telefonisch of per mail contact zoekt met de mentor, zorgcoördinator of teamleider van het leerjaar van uw kind.  

 

Ziek melden en afwezigheid

  • Als uw kind ziek is, bent u als ouder/verzorger verplicht om tussen 7.30 en 8.30 uur naar de receptie van school te bellen (010 - 4715052) om dit door te geven.  
  • Een bezoek aan een arts, tandarts of een instantie moet bij voorkeur buiten schooltijd plaatsvinden. Mocht dit echt niet lukken, dan moet u deze afspraak ruim op tijd doorgeven aan de receptie.  
  • Als u uw kind niet (of te laat) ziek of afwezig wordt gemeld, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. We zijn verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar en bij DUO.
ProNova

Verlof aanvragen

In zeer speciale situaties kunt u vrij vragen bij de directie van de school. U moet dan tenminste drie dagen van tevoren een verlofbrief invullen. De (adjunct-)directeur beoordeelt dan of de aanvraag gehonoreerd wordt. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

 

Medezeggenschapsraad

Wilt u samen met een vertegenwoordiging van het personeel meedenken over het beleid van de school, dan kunt u zitting nemen in de MR. Enthousiaste ouders nodigen wij hier graag voor uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Elbersen (k.elbersen@pronovacollege.nl).