Schoolkosten

 

Schoolkosten

OMSCHRIJVING LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 LEERJAAR 5
Verbruiksmateriaal (zoals koken, techniek, handvaardigheid, veiligheidsschoenen) € 100,00€ 100,00€ 95,00€ 95,00€ 50,00
Bijdrage excursies, clusteractiviteiten, kerst, workshops, disco e.d. € 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00
Vrijwille ouderbijdrage € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00
Bijdrage steunfonds € 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00
TOTAAL € 175,00 €175,00 € 170,00 € 170,00 € 125,00
Voor leerjaar 5 wordt €50,- in rekening gebracht voor de klassen Horeca en Techniek.