Privacyverklaring OSVS

Privacy (AVG) Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) en haar individuele scholen hebben per deze datum meer verantwoordelijkheden om goed ...

Lees verder


Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl