Aanmelding en Toelating

  ProNovaCollege is een openbare school voor praktijkonderwijs. Dit houdt onder meer in dat in principe alle leerlingen die in aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs moeten worden geplaatst. Leerlingen uit onze eigen regio (Schiedam, Vlaard...

Lees verder

Klachtenregeling

Het bestuur van de school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (zie downloads). In de meeste gevallen is de directeur de aangewezen persoon om eventuele klachten te behandelen. Soms echter vindt men het wenselijk om zich tot een ander te wen...

Lees verder

Verlofaanvraag

Verlof buiten schoolvakanties Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk. Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat ee...

Lees verder

Verzuimregeling

Verzuimregeling

Regeling te laat komen voor verwijzing naar Halt. Subregio Nieuwe Waterweg Noord, januari 2011 De 3, 6, 9, 12 regeling: De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te l...

Lees verder

Ziekmelden

Afwezigheid / ziekmelden Ouders/verzorgers zijn verplicht om school vóór 8:30 uur telefonisch in kennis te stellen van ziekte van hun kind. In geval van stage belt de leerling zelf zijn stagebedrijf om zich ziek te melden. Afspraken bij ...

Lees verder

Schoolgeld

Financiën Een toelichtin op de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 kunt u uitgebreid vinden in de schoolgids. Dit is incluisief de vrijwillige ouderbijdrage van€ 25,- De bijdrage aan het Steunfonds is € 10,- Hieronder de bedragen p...

Lees verder

Schoolgids 2019 / 2020

Schoolgids 2019 / 2020

Voor het downloaden van de schoolgids 2019 / 2020: ga naar downloads.

Lees verder


Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl