Schoolgeld

Financiën

Een toelichtin op de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 kunt u uitgebreid vinden in de schoolgids. Dit is incluisief de vrijwillige ouderbijdrage van
€ 25,- De bijdrage aan het Steunfonds is € 10,-

Hieronder de bedragen per leerjaar;

– Leerjaar 1 t/m 2; € 210,00

-  Leerjaar 3 t/m 4: € 205,00

-  Leerjaar 5 t/m 6: € 110,00


U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer:

NL64 INGB 0009195535
ten name van Pronovacollege.

Vergeet u niet de naam van uw kind erbij te vermelden!


De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de oudergeleding van de MR. De bijdrage is bestemd voor de specifieke activiteiten die de school maakt tot meer dan een onderwijsinstelling, zoals: vieringen, activiteiten, discoavonden, diploma-uitreikingen en theaterbezoeken.

Gelden uit het Steunfonds worden gebruikt om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in de schoolkosten.


Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u kinderen onder de 18 jaar hebt. Het kindgebonden budget krijgt u naast de kinderbijslag. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt het kindgebonden budget uit.

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen, van het aantal kinderen en van de leeftijd van de kinderen. Wilt u meer informatie over deze regeling en weten of u hiervoor in aanmerking komt, kijkt u dan op www.toeslagen.nl.

Voor die gezinnen die zijn aangewezen op een uitkering, kennen de sociale diensten van de verschillende gemeenten nog specifieke regelingen om tegemoet te komen in de kosten van scholen (of contributies van verenigingen).

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl