Ziekmelden

Afwezigheid / ziekmelden

  • Ouders/verzorgers zijn verplicht om school vóór 8:30 uur telefonisch in kennis te stellen van ziekte van hun kind. In geval van stage belt de leerling zelf zijn stagebedrijf om zich ziek te melden.
  • Afspraken bij bv dokter, tandarts of orthodontist worden, indien mogelijk, buiten lestijd gepland. Na het bezoek gaat de leerling naar school en vervolgt hij het lesprogramma.
  • Te laat of niet afmelden zal altijd worden genoteerd als “ongeoorloofd afwezig”. Hiervan wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
  • Te laat is te laat. Afhankelijk van de reden zal worden gekeken of het te-laat-komen zal worden meegeteld in de 3-6-9-2-12-15 regeling zoals deze door de leerplicht is opgesteld. Voor meer info hierover: zie de schoolgids pag 30.

Voor afmelden: 010 – 471 50 52

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl