Klachtenregeling

Het bestuur van de school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (zie downloads). In de meeste gevallen is de directeur de aangewezen persoon om eventuele klachten te behandelen. Soms echter vindt men het wenselijk om zich tot een ander te wenden.

De school kent een vertrouwenspersoon te weten  mevrouw Roelofs.Zij kan u met betrekking tot eventuele klachten verwijzen naar de juiste persoon/instantie. Emailadres: c.roelofs@pronovacollege.nl 

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl