Missie en visie

ProNovaCollege is dé school voor Praktijkonderwijs in de regio Nieuwe waterweg Noord. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Hierdoor zijn andere vormen van voorgezet onderwijs niet haalbaar. He...

Lees verder

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief Vanaf augustus 2014 zijn scholen voor praktijkonderwijs verplicht om samen met de ouders aan te geven welke mogelijkheden de leerling heeft om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Deze afspraken worden vastgelegd in een&...

Lees verder

Werken in fases

Werken in fases Leerlingen zijn per leerjaar gegroepeerd in klassen. Bij elke klas hoort een mentor. Een mentor is de docent die de meeste lessen van de leerling verzorgt, zoals Nederlandse taal, Engels, rekenen / wiskunde en wereldoriëntatie. De sc...

Lees verder


Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl