Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Vanaf augustus 2014 zijn scholen voor praktijkonderwijs verplicht om samen met de ouders aan te geven welke mogelijkheden de leerling heeft om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Deze afspraken worden vastgelegd in een OntwikkelingsPerspectiefPlan ( OPP).
Het OPP wordt ieder jaar opnieuw bekeken en vastgesteld; een leerling ontwikkeld zich immers voortdurend. Bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief maken we een indeling in drie groepen:

  1. Basis:Wij denken dat leerlingen uit deze groep uitstromen naar werk (met begeleiding). We noemen dit niveau A.
  2. Standaard: Wij denken dat leerlingen uit deze groep branchecertificaten halen en uitstromen naar werk (eventueel met extra ondersteuning op de werkvloer). We noemen dit niveau B.
  3. Gevorderd: Wij denken dat deze leerlingen misschien kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding (MBO niveau 2). Op het ProNovaCollege behalen ze dan eerst niveau 1. We noemen dit niveau C.
Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl