Werken in fases

Werken in fases

Leerlingen zijn per leerjaar gegroepeerd in klassen. Bij elke klas hoort een mentor. Een mentor is de docent die de meeste lessen van de leerling verzorgt, zoals Nederlandse taal, Engels, rekenen / wiskunde en wereldoriëntatie.

De school kent 3 fases, te weten de instroom-, doorstroom- en uitstroomfase.
De instroomfase bestaat uit de leerjaren 1 en 2, de doorstroomfase uit de leerjaren 3 en 4, de uitstroomfase uit de leerjaren 5 en 6.

DE INSTROOMFASE
De instroomfase wordt met name benut om te kijken over welke specifieke kwaliteiten of competenties de leerling beschikt . Er is veel aandacht voor Nederlands en rekenen. Er is naast veel aandacht voor creatieve vakken zoals o.a. handvaardigheid, muziek, tekenen en drama ook tijd voor sport, koken, techniek en verzorging.

DE DOORSTROOMFASE
In de doorstroomfase starten de leerlingen in leerjaar 3 in het eigen leerwerkbedrijf van de school. In de loop van het schooljaar gaan de leerlingen met een halve klas voor het vak arbeidstraining de school uit. Zij gaan “werken” oefenen bij echte bedrijven. Bij gebleken geschiktheid gaan ze aan het einde van het schooljaar 1 dag per week op oriënterende stage.
In leerjaar 4 lopen alle leerlingen individueel stage. Dit doen ze bij 3 verschillende bedrijven/instellingen. Zo kunnen ze zich goed oriënteren en kijken welk beroep het best bij ze past.
In de doorstroomfase wordt er verder tijd besteed aan beroepenoriëntatie. De vakgebieden zijn: metaal-bouw/onderhoud-schilderen-installatietechniek, verkoop & retail, logistiek, verzorging/schoonmaak en horeca.

DE UITSTROOMFASE

In de uitstroomfase is de keuze beperkt tot een door de leerling gekozen vakgebied. De stage wordt dit schooljaar uitgebreid naar 2 dagen per week. Dit keer niet meer oriënterend maar kwalificerend met als oogmerk: een baan.
Tot slot komen de leerlingen terecht in de stagegroep die zich richt op plaatsing.
Op het ProNovaCollege is het mogelijk om een niveau 1 opleiding te volgen in diverse richtingen: Zorg & Welzijn, Horeca, Logistiek en Verkoop & Retail. Na het behalen van dit diploma bestaat de mogelijkheid om de studie te vervolgen op 'n ROC (Zadkine of Albeda) op niveau 2.

Diploma’s/certificaten die op of via school kunnen worden behaald, zijn onder meer:
-assistent medewerker in de detailhandel
-NIL-lasdiploma’s
-VCA (veiligheidscertificaat A)
-Certificaat: Schoonmaken in de groothuishouding
-Vorkheftruckchauffeur

 

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl