Informatiebeveiliging en privacy

Dinsdag 29 mei 2018

 

Informatiebeveiliging en privacy

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de komst van deze nieuwe privacywet krijgt u meer zeggenschap over wat er met de gegevens van uw zoon/dochter en uw gegevens gebeurt en de school krijgt meer verantwoordelijkheden om goed met deze gegevens om te gaan. Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken rond de informatiebeveiliging en privacy op onze school.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk en transparant te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en beheren. Het ProNovaCollege is onderdeel van de stichting OSVS (Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam) die een privacyverklaring heeft opgesteld. In deze privacyverklaring staat hoe onze school omgaat met de gegevens van uw zoon/dochter en uw gegevens. Wilt u deze lezen ga dan naar de volgende website: osvs.nl/verantwoording/privacy.

Wij zijn druk bezig met het voorbereiden van onze school op deze nieuwe privacywet. Op dit moment gaan we natuurlijk ook al heel zorgvuldig met uw gegevens om, maar de AVG vereist een betere bescherming van persoons- en andere gegevens en derhalve ook nieuwe verantwoordelijkheden waar wij onze processen op moeten aanpassen. Wij volgen hierin het landelijk advies van de VO-raad die samenwerkt met Kennisnet om alle scholen in Nederland te ondersteunen met het uitvoeren van de nieuwe wet.

Een belangrijk onderwerp rond privacy is het beeldmateriaal van uw kind. Wanneer wij voor doeleinden als de website, schoolgids, nieuwsbrieven en social media beeldmateriaal van uw zoon/dochter willen gebruiken zullen wij toestemming aan u vragen. Een belangrijk recht dat u heeft is om toestemming te geven wanneer wij gebruik willen maken van beeldmateriaal waar uw kind op staat. Wij zullen u daar aan het begin van het nieuwe schooljaar verder over informeren. Hierbij wordt het voor u net zo makkelijk om uw toestemming te geven als om deze in te trekken.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de toepassing van de nieuwe wet op onze school dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@osvs.nl.

Met vriendelijke groet,
C.G.M. van Os
directeur ProNovaCollege

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl